132

Dr. Mihai Şuhani

Medic specialist Chirurgie Dento-Alveolară

Cadru universitar asociat UMF Cluj Napoca

Doctorand în Ştiinţe Medicale