ECHIPA ORTOELITTE

Echipa Ortoelitte este în strânsă legătură cu mediul academic:

• coordonează activităţi cu studenţii UMF Cluj-Napoca (lucrări practice/cursuri/teze de licenţă)
• elaborează lucrări ştiinţifice, articole de specialitate publicate în jurnale medicale consacrate.

Încurajăm şi promovăm menţinerea celor mai înalte standarde profesionale: onestitatea, etica, încrederea şi respectul faţă de pacient.

Dr. Raluca Ghiran
Medic specialist Ortodonţie
Medic specialist Pedodonţie
Cadru universitar UMF Cluj Napoca
Doctor în Ştiinţe Medicale

Dr. Mihai Șuhani
Medic specialist Chirurgie Dento-Alveolară
Cadru universitar asociat UMF Cluj Napoca
Doctorand în Ştiinţe Medicale

Dr. Iana Merlușcă
Medic stomatolog

Dr. Ivona Ioniță
Medic stomatolog

Dr.Diana Ursa
Medic stomatolog,
rezident stomatologie pediatrica.

Str. Caracal, nr. 3, Cluj Napoca
0734 198 681